koncerty obsazení programy audio video galerie
kontakt ohlasy
Magdalena Malá
housle, viola, viola da gamba

Vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři u prof. D. Zárubové a historickou hudební praxi na Týnské škole v Praze (Collegium Marianum) v rámci studijního programu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy u MgA. L. Torgersen. Aktivně se účastnila mnoha mezinárodních mistrovských kurzů a seminářů staré hudby u významných osobností zabývajících se tzv. historicky poučenou interpretací. Byli jimi např. C. Mackintosch, K. Debretzeni, D. Deuter, L. Russel, A. Steck, S. Standage, R. Richter, M. Glodeanu, I. Korol.

Věnuje se především koncertní činnosti. Je členkou a spoluzakladatelkou souboru Ensemble Fiorello. Působí jako sólistka a koncertní mistryně komorního orchestru Ensemble 18+ zabývající se převážně interpretaci skladeb českého klasicismu. Dále spolupracuje s předními barokními ansámbly a orchestry jako např. Musica Florea, Capella Regia Praha, Collegium Marianum, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Harmonia Delectabilis, Hipocondria Ensemble, Musica Salutaris, Musica Figuralis.

Pravidelně vystupuje jako komorní a sólová hráčka na mnoha festivalových pódiích u nás i v zahraničí (Pražské Jaro, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Olomoucké barokní slavnosti, Svatováclavský hudební festival, Concentus Moraviae, Lípa Musica, Haydnovy hudební slavnosti, Bachfest Leipzig, Händel-Festspiele Halle, Festival de Sablé). Účastní se mezinárodních projektů staré hudby, podílí se na nahrávání CD a natáčí pro rozhlas a televizi.

Již po několikáté působí jako lektorka na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích, kde vyučuje hru na barokní housle a violu.