koncerty obsazení programy audio video galerie
kontakt ohlasy
"Hrdinky?!", to je motto letošního Mezinárodního festivalu Georga Friedricha Händela (Internationale Händel-Festspiele Göttingen 2015) v německém Göttingenu. Český dámský soubor Ensemble Fiorello svým obsazením i dramaturgií výborně korespondoval s tématem žen hrdinek. Podtitul "Hrdinky?!" letos propojil i koncertní cyklus mladých souborů staré hudby ("Göttingen Reihe Historischer Musik"), který se koná v aule univerzity. Ensemble Fiorello zde vystoupil ve čtvrtek 19. února 2015 a přispěl tak zajímavým pohledem na toto ženské téma:
Aniž by se interpretky ve výběru koncertního programu soustředily jen a pouze na konkrétní historické postavy žen, poukázaly zvláště na různorodost ženských emocí. Má žena spáchat sebevraždu kvůli neopětované lásce? Tuto otázku vyslovil Ensemble Fiorello provedením barokní kantáty „La Mort de Didon“ francouzského skladatele Michel-Pignolet de Montéclair. Po počáteční a běžné nejistotě jsme velmi rychle pocítili kvalitu sextetu: Souhra naprosto samozřejmá, jako ze snu, vysoká kompetence hry jednotlivých členek a výrazný smysl pro zvuk. V centru ansámblu stála sopranistka Lucie Roznyó se svým jasným a zároveň hřejivým hlasem bez uměle nasazeného patosu.
Cembalistka souboru Markéta Čechová, a také moderátorka večera, se poté znovu dotkla tématu ženské psychiky a citovala text písně Georga Philippa Telemanna o ženských citech a náladách. V návaznosti zazněla skladatelova triová sonáta h moll s velmi náročnými sólovými pasážemi, která se stala emocionálním dialogem mezi houslistkou Magdalenou Malou a violistkou Janou Vavřínkovou. Následovala další Telemannova instrumentální skladba, kvartet g moll se sólovou zobcovou flétnou, kde excelovala Michala Roubalová, zejména svým krásně tvarovaným tónem. Nápadné bylo opět, stejně jako v ostatních skladbách, perfektně harmonizující basso continuo cembalistky Markéty Čechové a stále se usmívající violoncellistky Heleny Matyášové.
Jako soudobou skladbu prezentoval Ensemble Fiorello „Suitu pro Fiorello – Čtyři živly" českého skladatele Františka Gregora Emmerta (nar.1940). Přirozené kontrasty živlů (voda, vzduch, země, oheň) daly interpretky do souvislosti s různými emocionálními rozpoloženími ženy. Skladba věnovaná Ensemble Fiorello (při včerejším koncertu uvedená v premiéře), se do barokního programu dramaturgicky dobře začlenila svou konsonantní náladou a hravostí.
Hudba rezidenčního festivalového skladatele G. F. Händela zazněla až na závěr. V arii „Sdegno amore“ z opery „Arianna in Creta“ šlo o téma hrdinky z antické mytologie, která si nespokojeně stěžuje na nedostatečnou lásku svého milého. Ensemble Fiorello se zde projevil v té nejlepší formě a svým výkonem nasadil v soutěži vysokou laťku. Publikum si svým nadšeným potleskem vyprosilo nadnášející, svižný přídavek - nádhernou árii nedávno znovuobjeveného českého skladatele Josefa Antonína Guretzkého (1709-1769), představitele hudební oblasti, kterou je třeba u nás ještě více objevovat.
Udo Hinz
(Göttinger Tageblatt)
Mgr. Helena Novotná
Ďakovný list
(Ars Antiqua Europae In Via Gothica, 2013)
[...] zmínku si zaslouží nově vzniklý, mladý, čistě dámský soubor dobových nástrojů Ensemble Fiorello, který se 29.11. v téměř plném kunratickém kostele sv. Jakuba Staršího výtečně zhostil úkolu přednést instrumentální a vokální tvorbu Bachovu, Buxtehudeho, Handelovu, Telemannovu a Zelenkovu: v roce, kdy se připomínají ne vždy lehké začátky hnutí za historicky poučenou interpretaci starší hudby u nás před třiceti lety, představuje nástup další, slibné generace specialistů velkou naději pro jeho dobrou budoucnost.
Michaela Freemanová
Výtečný start pražské sezony staré hudby
(Harmonie, str. 57, 1/2013)