koncerty obsazení programy audio video galerie
kontakt ohlasy
Markéta Čechová
cembalo, varhanní pozitiv

Vystudovala nejprve hru na klavír ve Vídni na Konservatorium der Stadt Wien a na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Potom pokračovala ve studiu hry na historické klávesové nástroje (cembalo, clavichord, varhany, kladívkový klavír) na Akademii múzických umění v Praze (prof. G. Lukšajté-Mrázková) a na Hochschule für Musik und Theater Hamburg (prof. Menno van Delft). Mezinárodní mistrovské kurzy absolvovala mimo jiné u J. Christensena, J. Josepha, F. Lengellé, G. Leonhardta, Bob van Asperena a A Zylberajch.

Pravidelně koncertuje v ČR a v zahraničí jako sólistka, komorní hráčka, nebo hráčka continua v rámci (vokálně) instrumentálních projektů. Spolupracuje s různými soubory např. Hipocondria ensemble, Talichův komorní orchestr, Le Parlament de Musique nebo Ensemble Fiorello. Ve svých projektech se věnuje s velkým zájmem improvizaci (studia V. Preusse a M. Schwenkreise).

Působí jako pedagog – korepetitor na Konzervatoři J. Ježka v Praze a jako všestranná korepetitorka je zvána na kurzy staré hudby, např. na Mezinárodní letní školu staré hudby ve Valticích či Académie de Sablé à Prague. Spolupracuje při nastudování operních projektů, např. pro Génération Baroque (M. Gester). Mimo jiné získala cenu za mimořádný korepetitorský výkon na soutěžní přehlídce konzervatoří ČR.