koncerty obsazení programy audio video galerie
kontakt ohlasy
Helena Matyášová
violoncello

Vystudovala hru na violoncello na Konzervatoři v Pardubicích a na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (prof. M. Petráš). Současně studovala historickou provozovací praxi na Týnské škole – Collegium Marianum (Univerzita Karlova) ve třídě MgA. Marka Štryncla (barokní violoncello). Zúčastnila se řady mezinárodních mistrovských kurzů pod vedením uznávaných osobností staré hudby: I. Hubatschek, M. Štryncl, B. Cocset, N. Crnjanski, C. Giardelli, J. ter Linden, M. Müller, Florilegium Ensemble, U. Engelke, S. Standage či R. Dubrovsky. V roce 2011 získala stipendium na Austria Barock Akademie v rakouském Gmundenu, kde obdržela 1. cenu – "ABA Music Award 2011".

Jako interpretka a komorní hráčka spolupracuje s několika soubory a orchestry na poli staré hudby. Je hostující členkou ansámblů Musica Florea, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Collegium Marianum, Ensemble Thourbillon či moravského The Czech Ensemble Baroque. Působí také v komorním orchestru Ensemble 18+., který se specializuje na hudbu období klasicismu. Je zakládající a od roku 2004 stálou členkou komorního souboru Barocco sempre giovane, který provozuje převážně hudbu vrcholného baroka a klasicismu na moderní nástroje, ale nevyhýbá se též mladším stylovým obdobím či hudbě soudobé. Příležitostně je zvána k projektům Orchestru Berg, který se zaměřuje na hudbu soudobých autorů.

Helena Matyášová vystupuje na koncertních i festivalových pódiích v České republice i v zahraničí (např. Pražské jaro, Mitte Europa, Salzkammergut Festwochen Gmunden, Winter im Schwetzingen, International Händel Festspiele Göttingen, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival, Mezinárodní festival Český Krumlov a další). Podílí se na mezinárodních projektech staré hudby a na nahrávkách pro rozhlas a televizi.

Od roku 2018 je Helena Matyášová součástí lektorského týmu vokálně-instrumentálního masterclass (Plánický 2018, Brentner 2019), který se pod vedením a patronací spolku Svět podle Jakuba zaměřuje na vzdělávání mladých hudebníků v oblasti staré hudby, konkrétně na nastudování a následné koncertní provedení vokálně-instrumentálních děl autorů 17. a 18. století na Plzeňsku.