koncerty obsazení programy audio video galerie
kontakt ohlasy
Helena Matyášová
violoncello

Vystudovala hru na violoncello na Konzervatoři v Pardubicích a poté na Akademii múzických umění v Praze (prof. M. Petráš). Současně studovala historickou provozovací praxi a barokní violoncello na Týnské škole – Collegium Marianum (Univerzita Karlova) ve třídě MgA. Marka Štryncla. Pravidelně se účastní mezinárodních mistrovských kurzů pod vedením uznávaných osobností staré hudby: I. Hubatschek, M. Štryncl, B. Cocset, N. Crnjanski, C. Giardelli, J. ter Linden, M. Müller, Florilegium Ensemble, U. Engelke, S. Standage či R. Dubrovsky. V létě roku 2011 získala stipendium na Austria Barock Akademie v rakouském Gmundenu, kde obdržela 1. cenu – "ABA Music Award 2011".

Jako interpretka a komorní hráčka spolupracuje s několika soubory a orchestry. Je hostující členkou Musica Florea, Ensemble Inégal, Collegium 1704, Capella Regia, Ensemble Tourbillon. Od roku 2004 je sólistkou a stálou členkou komorního souboru Barocco sempre giovane, který provozuje převážně hudbu vrcholného baroka, ale nevyhýbá se též mladším stylovým obdobím či hudbě soudobé.

Helena Matyášová vystupuje na koncertních i festivalových pódiích v České republice i v zahraničí (např. Pražské jaro, Mitte Europa, The Ohrid Summer Festival, Concentus Moraviae). Podílí se na mezinárodních projektech staré hudby a na nahrávkách pro rozhlas a televizi.